Avís Legal

1. Informació legal.

Les presents disposicions regulen l’ús del servei d’aquesta web que LA CUPULA DE CRISTAL SL (en endavant, La Cúpula ) posa a disposició dels seus usuaris. La Cúpula té el seu domicili social al Avinguda Prat de la Riba, 4– 08105 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona), telèfon 680241423 amb NIF número B60339025. L’accés a aquesta pàgina és gratuït, els serveis que presta La Cúpula amb caràcter general, tenen el preu que s’indiqui en la corresponent oferta comercial estipulada en cada cas amb el client, i en cap cas s’ofereixen o presten a través del servei d’aquesta pàgina web. La utilització del web atribueix la condició d’usuari de la web (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Web té una durada limitada al moment en que l’Usuari es trobi connectat a la mateixa.

2. Drets de Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts d’aquesta web, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), són propietat intel·lectual del La Cúpula o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de La Cúpula o tercers, sense que pugui entendre que l’accés a la web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

3. Condicions d’ús del web.

A.- Sobre l’Ús.

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte de la Web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’Usuari respondrà enfront La Cúpula o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Queda expressament prohibit l’ús de la web amb finalitats lesives de béns o interessos de La Cúpula o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de La Cúpula o de tercers.

B.- Sobre els Continguts.

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau puguin ser d’aplicació de conformitat amb el que disposa l’apartat 1. Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir de: Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per La Cúpula o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas. Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part l’usuari o d’un tercer. Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la Web així com de les bases de dades que La Cúpula posi a disposició dels Usuaris.

4. Exclusió de responsabilitat.

A.- Sobre la informació.

L’accés a la web no implica de cap manera l’obligació per part de La Cúpula de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de les dades subministrades a través de la mateixa. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació de cap servei d’assessorament o consultoria de cap tipus. La Cúpula no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada a la Web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a la Web.

B.- Dels serveis.

L’accés a la web no implica l’obligació per part de La Cúpula de controlar l’absència de virus o qualsevol altre programa o sistema nociu. Corresponent a l’Usuari la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos. La Cúpula no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei de la web.

C.- De la disponibilitat de la Web.

L’accés a la Web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon al La Cúpula. Per tant, els serveis proveïts a través del web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles per als usuaris. La Cúpula no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

5. Legislació aplicable.

El present Avís Legal i les seves conseqüències es regiran en tot cas per la legislació Espanyola o Europea que estigui en vigor en cada moment.